صورت مغایرت بانکی چیست؟

شرکت‌ها در بازه‌های مختلف معمولا نسبت به تهیه تراز‌های آزمایشی اقدام می‌کنند تا از نبود هیچگونه مغایرت در حساب‌ها و عملیات‌های مالی ثبت شده مطمئن شوند و برای تهیه ترازنامه بتوانند از صحت اطلاعات جمع آوری شده اطمینان حاصل کنند.

صورت مغایرت بانکی چیست؟

صورت مغایرت بانکی چیست؟

طبق اصول منطقی و پذیرفته شده حسابداری، ستون‌های بدهکار و بستانکار در یک ترازنامه یا تراز آزمایشی باید با هم برابر باشند. معمولا بعد از بررسی‌های لازم و تهیه صورت مغایرت بانکی با ۳ حالت کلی روبرو می‌شویم.

یا ستون‌های بدهکار و بستانکار برابر هستند و مشکلی در عملیات‌های مالی وجود ندارد.

یا ستون‌های بدهکار و بستانکار برابر نیستند و در آن‌ها مغایرت وجود دارد.

یا اینکه ستون‌های بدهکار و بستانکار برابر هستند، اما به نظر مشکلی در عملیات‌های مالی وجود دارد.

 صورت مغایرت بانکی در واقع لیستی از حساب‌ها در زمان‌های مختلف است که به وسیله صاحب حساب بانکی تهیه می‌شود. این لیست می‌تواند اختلاف‌ها و مغایرت‌های بین اسناد حسابداری را مشخص کند.

نحوه کار به طور کلی به این شکل است که در لیست حساب ها، اسناد حسابداری شامل واریز، برداشت، پرداخت وجه و … ذکر شده و با توجه به اختلافاتی که بین این لیست و مانده حساب بانکوجود دارد می‌توان مغایرت‌ها را شناسایی و نسبت به برطرف کردن آن‌ها اقدام کرد.

تعریف صورت مغایرت بانکی چیست؟

حسابداری صورت مغایرت بانکی یکی از مهمترین و حساس‌ترین موضوعاتی است که در حوزه کاری یک حسابدار قرار می‌گیرد. یکی از موضوعات مهم در حسابداری بحث صورت‌های مالی است.

 حسابداری صورت مغایرت بانکی یکی از مهمترین و حساس‌ترین موضوعاتی است که در حوزه کاری یک حسابدار قرار می‌گیرد.

چه مواردی باعث ایجاد مغایرت بانکی می‌شوند؟

مواردی که ممکن است باعث شوند بین مانده حساب بانک در دفاتر شرکت با مانده حساب واقعی در بانک مغایرت وجود داشته باشند کم نیستند. در ادامه به مهمترین و رایج‌ترین موارد اشاره می‌کنیم:

عدم ارائه چک صادر شده برای ذی نفع به بانک تا تاریخ دریافت صورتحساب از بانک مورد نظر

وصول وجه چک یا سفته ارائه شده به بانک و عدم ارسال اعلامیه بستانکار شدن توسط بانک

برداشت مبلغی با عنوان کارمزد و یا دلایل دیگر از حساب شرکت توسط بانک مقصد و عدم ارسال اعلامیه بدهکار شدن

واریز وجوه نقد به حساب جاری شرکت در پایان وقت اداری توسط یکی از اعضای شرکت و عدم ثبت آن در صورتحساب دریافتی از بانک

رخ دادن اشتباه در ثبت رقم واریز یا برداشت وجه از حساب شرکت توسط بانک

رخ دادن اشتباه در ثبت ارقام فیش‌های واریز شده و چک‌های صادر شده توسط حسابدار

 روش‌های تنظیم صورت مغایرت بانکی

برای تنظیم صورت مغایرت بانکی چند روش وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

روش مبنا قرار دادن مانده صورت حساب بانک: در این روش حسابدار برای تهیه صورت مغایرت بانکی، با انجام برخی تعدیلات از مانده بانک بر اساس دفاتر حسابداری شرکت، به مانده بانک بر اساس صورت حساب بانک می‌رسد.

روش مبنا قرار دادن مانده دفاتر شرکت: در این روش حسابداری برای تهیه صورت مغایرت بانکی با انجام برخی تعدیلات از مانده بانک طبق صورت حساب بانکی به مانده بانک بر طبق دفاتر حسابداری شرکت می‌رسد.

روش مبنا قرار دادن مانده واقعی شرکت: در این روش نیز حسابدار برای تهیه صورت مغایرت بانکی از مانده بانک طبق دفاتر و طبق صورت حساب‌های بانکی، مانده واقعی را به دست می‌آورد.

در بحث حسابداری شرکت ها، تنخواه یکی از مهمترین و پراستفاده‌ترین موضوعات است که هر حسابدار با تجربه‌ای باید با زیر و بم آن آشنایی داشته باشد.